Υπερηχογραφήματα

Υπερηχογράφημα Αρχόμενης Κύησης

Το υπερηχογράφημα αυτό πραγματοποιείται μεταξύ 6ης και 10ης εβδομάδας κύησης. Σκοπός είναι να ελεγχθεί η βιωσιμότητα του εμβρύου και η καρδιακή του λειτουργία. Επίσης, γίνεται έγκαιρη διάγνωση τυχόν πολύδυμης ή έκτοπης κύησης. Τέλος, μπορεί να αναγνωριστούν ανατομικές ανωμαλίες της μήτρας, ινομυώματα και εξαρτηματικοί όγκοι. Μπορεί να πραγματοποιηθεί διακοιλιακά ή διακολπικά.

Υπερηχογράφημα Α΄ Τριμήνου – Αυχενικής Διαφάνειας

Υπερηχογράφημα Α΄ Τριμήνου – Αυχενικής Διαφάνειας

• Το υπερηχογράφημα αυτό πραγματοποιείται μεταξύ της 11ης και 13+6ης εβδομάδας κύησης. Το ελάχιστο κεφαλοουραίο μήκος (crown-rump length, CRL) πρέπει να είναι 45 χιλιοστά και το μέγιστο 84 χιλιοστά. Σκοπός του είναι η μέτρηση της αυχενικής διαφάνειας του εμβρύου (μέτρηση της συλλογής του υγρού πίσω από τον αυχένα του εμβρύου) και ο υπολογισμός των πιθανοτήτων για τις πιο συχνές χρωμοσωμικές ανωμαλίες, δηλαδή το σύνδρομο Down (Tρισωμία 21), το σύνδρομο Patau (Tρισωμία 13) και το σύνδρομο Edwards (Tρισωμία 18).

• O προσδιορισμός αυτού του κινδύνου βασίζεται, εκτός από τη μέτρηση της αυχενικής διαφάνειας, στην ηλικία της μητέρας, στη μέτρηση των δύο πλακουντιακών παραγώγων της ελεύθερης β-hCG και PAPP-A, στην εξέταση του ρινικού οστού, στη μέτρηση του εμβρυϊκού καρδιακού ρυθμού και την αξιολόγηση της αιματικής ροής διαμέσου της τριγλώχινας βαλβίδας της καρδιάς και του φλεβώδους πόρου του εμβρύου. Αυτή η μέθοδος ελέγχου του πρώτου τριμήνου αυξάνει το ποσοστό ανίχνευσης για το σύνδρομο Down στο 95%.

Ερμηνεία του Αποτελέσματος

• Η μέθοδος αυτή υπολογισμού του κινδύνου για το σύνδρομο Down θεωρείται αξιόπιστη και τα αποτελέσματά της έχουν επιβεβαιωθεί σε εκατοντάδες χιλιάδες γυναίκες διεθνώς. Είναι απαραίτητο οι ιατροί που πραγματοποιούν την εξέταση να διαθέτουν πιστοποίηση από το Fetal Medicine Foundation (FMF, link) Λονδίνου, το ίδρυμα που καθιέρωσε αυτή τη μέθοδο.

• Εάν το τελικό αποτέλεσμά σας δείξει πιθανότητα μεγαλύτερη από 1:300, αυτό σημαίνει ότι το έμβρυο διατρέχει αυξημένο κίνδυνο για χρωμοσωμικές ανωμαλίες και θα πρέπει από κοινού με τον ιατρό σας να αποφασίσετε εάν θέλετε να υποβληθείτε σε επέμβαση (αμνιοπαρακέντηση ή βιοψία τροφοβλάστης), ώστε να ελεγχθούν τα χρωμοσώματα του εμβρύου. Να σημειωθεί ότι και σε αυτή την κατηγορία τα περισσότερα έμβρυα θα είναι τελικά φυσιολογικά.

• Η αυξημένη αυχενική διαφάνεια ανευρίσκεται επίσης σε καρδιακές διαμαρτίες, εμβρυϊκές λοιμώξεις, συγγενείς νόσους του κολλαγόνου ή συγγενείς νευρομυϊκές διαταραχές και σπάνια γενετικά σύνδρομα.

Υπερηχογράφημα Α΄ Τριμήνου – Αυχενικής Διαφάνειας
Υπερηχογράφημα Α΄ Τριμήνου – Αυχενικής Διαφάνειας

Άλλα πλεονεκτήματα του υπερηχογραφικού ελέγχου στις 11–13 εβδομάδες είναι:

• Ο ακριβής καθορισμός της ηλικίας κύησης και ο προσδιορισμός της πιθανής ημερομηνίας τοκετού.
• Η πρώιμη διάγνωση πολλών μειζόνων ανωμαλιών του εμβρύου.
• Η αναγνώριση των πολύδυμων κυήσεων και ο καθορισμός της χοριονικότητας, η οποία αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα της έκβασής τους.
• Μια ακόμη πρόσφατη εξέλιξη είναι η αναγνώριση των γυναικών, που βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο να εκδηλώσουν προεκλαμψία στη διάρκεια της κύησης.

Υπερηχογράφημα Β΄ Επιπέδου

• Πρόκειται για αναλυτικό υπερηχογράφημα της ανατομίας του εμβρύου και πραγματοποιείται μεταξύ 20ης και 24ης εβδομάδας κύησης. Σε αυτό ελέγχονται διεξοδικά όλα τα όργανα του εμβρύου (κρανίο, εγκέφαλος, πρόσωπο, καρδιά, θώρακας, σπονδυλική στήλη, κοιλιά, στομάχι, νεφροί, ουροδόχος κύστη και άκρα) για συγγενείς ανωμαλίες.
• Ελέγχεται η ανάπτυξη και το βάρος του εμβρύου
• Αξιολογείται το αμνιακό υγρό και επίσης ελέγχεται η θέση και η κατάσταση του πλακούντα.

• Ελέγχεται το έμβρυο για ελάσσονες δείκτες χρωμοσωμικών ανωμαλιών και συνυπολογίζονται τα αποτελέσματα της αυχενικής διαφάνειας για τον υπολογισμό της τελικής πιθανότητας για σύνδρομο Down.
• O έλεγχος της ροής του αίματος στις μητριαίες αρτηρίες και η ανίχευση των κυήσεων που βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν υπολειπόμενη ενδομήτρια ανάπτυξη ή προεκλαμψία.
• Η μέτρηση του μήκους του τραχήλου διακολπικά και μέσω αυτής η ανίχνευση των κυήσεων που βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για πρόωρο τοκετό.

Υπερηχογράφημα Τρίτου Τριμήνου (Doppler)

Πραγματοποιείται μεταξύ 32ης – 34ης εβδομάδας κύησης, αλλά και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μεταξύ 24ης και 40ης εβδομάδας, εάν υπάρχει ένδειξη. Αξιολογούνται:

• Το βάρος και η ανάπτυξη του εμβρύου
• Η ποσότητα του αμνιακού υγρού
• Η θέση και η κατάσταση του πλακούντα
• Η κινητικότητα του εμβρύου
• Ο έλεγχος ξανά βασικών ανατομικών δομών (καρδιά, εγκέφαλος, νεφροί)
• Η μέτρηση της ροής του αίματος από τη μητέρα στον πλακούντα (μητριαίες αρτηρίες), από τον πλακούντα στο έμβρυο (ομφαλική αρτηρία) και εντός του ίδιου του εμβρύου (μέση εγκεφαλική αρτηρία, φλεβώδης πόρος).

Έλεγχος Τραχήλου

Τράχηλος

Με την εξέταση αυτή γίνεται διακολπική μέτρηση του μήκους του τραχήλου, με σκοπό την ανίχνευση των κυήσεων που διατρέχουν κίνδυνο για πρόωρο τοκετό. Πραγματοποιείται ως εξέταση ρουτίνας κατά το υπερηχογράφημα Β΄επιπέδου, ωστόσο επιβάλλεται να γίνει νωρίτερα, από την εξέταση της αυχενικής διαφάνειας, στις κατηγορίες ασθενών που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο για πρόωρο τοκετό:

• Ιστορικό προηγούμενου προώρου τοκετού
• Ανατομικές ανωμαλίες μήτρας και τραχήλου
• Πολύδυμη κύηση
• Ιστορικό χειρουργικών επεμβάσεων στον τράχηλο (π.χ. κωνοειδής εκτομή)

Επιπλέον, η μέτρηση του τραχηλικού μήκους στις 37 εβδομάδες είναι χρήσιμη για την πρόβλεψη αυτόματης έναρξης τοκετού και τελειόμηνης γέννησης. Με χρήση αυτής της πληροφορίας μπορεί να εξατομικευτεί για κάθε γυναίκα η κατάλληλη ηλικία της κύησης για την εκλεκτική καισαρική τομή.

Επικοινωνία