Μη Επεμβατικός

Μη Επεμβατικός Προγεννητικός Έλεγχος – Εξέταση Ελεύθερου Εμβρυϊκού DNA

kallitexniki apikonisi - dipli elika dna

Είναι μια νέα επαναστατική και ακίνδυνη μέθοδος που ανιχνεύει το 99,5 % των εμβρύων που πάσχουν από Τρισωμία 21 (σύνδρομο Down). H μέθοδος βασίζεται στην ανίχνευση εμβρυϊκού DNA στην κυκλοφορία της μητέρας, για την οποία πραγματοποιείται μια αιμοληψία. Στη συνέχεια το αίμα αποστέλλεται σε εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού και η απάντηση λαμβάνεται εντός δύο εβδομάδων. Με την εξέταση του ελεύθερου εμβρυϊκού DNA ανιχνεύονται και οι άλλες δύο συχνότερες τρισωμίες 18 και 13, με χαμηλότερη ωστόσο ευαισθησία. Πραγματοποιείται τόσο σε μονήρεις όσο και σε δίδυμες κυήσεις.

Η μέθοδος προσφέρεται ως εναλλακτική επιλογή έναντι των επεμβατικών μεθόδων, ωστόσο δεν είναι διαγνωστική και επομένως επί παθολογικού αποτελέσματος, χρειάζεται να γίνει επιβεβαίωση με λήψη τροφοβλάστης ή αμνιοπαρακέντηση.

Επιπλέον, σε ένα ποσοστό 5 % το τεστ θα αποτύχει να οδηγήσει σε αποτέλεσμα, κυρίως λόγω χαμηλού εμβρυϊκού κλάσματος στο μητρικό αίμα, οπότε και θα απαιτηθεί επανάληψη (δωρεάν).

Επικοινωνία